Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 2
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
    Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016   Quân sự hoá Cần phải nhấn mạnh rằng ch...
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 2
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 2

    Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016   Quân sự hoá Cần phải nhấn mạnh rằng ch...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Khủng hoảng Bắc Triều Tiên – Những quân bài trong tay Mỹ
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Charles Krauthammer Phạm Nguyên Trường dịch Cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên là có thật và đang gia tăng… Bình Nhưỡng đã có...
Khủng hoảng Bắc Triều Tiên – Những quân bài trong tay Mỹ
Khủng hoảng Bắc Triều Tiên – Những quân bài trong tay Mỹ

Charles Krauthammer Phạm Nguyên Trường dịch Cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên là có thật và đang gia tăng… Bình Nhưỡng đã có...

Read more »

Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 1
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
 Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016      Phần I Chế độ toàn trị trong t...
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 1
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 1

 Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016      Phần I Chế độ toàn trị trong t...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: BÀN VỀ VÀI CÂU SẤM TRẠNG TRÌNH
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Đôi lời phi lộ: Trong sử sách cũng như trong dân gian vẫn lan truyền một số câu được cho là “Sấm Trạng Trình”, trong đó có 2 câu nổi tiế...
BÀN VỀ VÀI CÂU SẤM TRẠNG TRÌNH
BÀN VỀ VÀI CÂU SẤM TRẠNG TRÌNH

Đôi lời phi lộ: Trong sử sách cũng như trong dân gian vẫn lan truyền một số câu được cho là “Sấm Trạng Trình”, trong đó có 2 câu nổi tiế...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: CUỘC THẢO LUẬN PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG – NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VỀ DANH XƯNG TÁC GIẢ-DỊCH GIẢ
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Đôi lời phi lộ: Cuộc thảo luận này diễn ra trên Facebook cách đây 2 năm. Nay đọc lại thấy cũng có một vài điểm thú vị, lưu lại ở đây làm tà...
CUỘC THẢO LUẬN PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG – NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VỀ DANH XƯNG TÁC GIẢ-DỊCH GIẢ
CUỘC THẢO LUẬN PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG – NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VỀ DANH XƯNG TÁC GIẢ-DỊCH GIẢ

Đôi lời phi lộ: Cuộc thảo luận này diễn ra trên Facebook cách đây 2 năm. Nay đọc lại thấy cũng có một vài điểm thú vị, lưu lại ở đây làm tà...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: BÌNH LOẠN THỜI SỰ QUỐC TẾ
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
I - MAO, ĐẶNG, TẬP, PUTIN, TRUMP 1. Mao chỉ là 1 người dân tộc chủ nghĩa, sau khi làm vài thí nghiệm theo lối cộng sản thất bại và hiểu r...
BÌNH LOẠN THỜI SỰ QUỐC TẾ
BÌNH LOẠN THỜI SỰ QUỐC TẾ

I - MAO, ĐẶNG, TẬP, PUTIN, TRUMP 1. Mao chỉ là 1 người dân tộc chủ nghĩa, sau khi làm vài thí nghiệm theo lối cộng sản thất bại và hiểu r...

Read more »
 
 
 
Top