Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: DIỄN TỪ NHẬN GIẢI GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2017 Nữ dịch giả Nguyễn Hồng Nhung (Giải Dịch thuật)
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Dịch giả Nguyễn Hồng Nhung Kính thưa các Quý vị thành viên Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh cùng toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại...
DIỄN TỪ NHẬN GIẢI GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2017 Nữ dịch giả Nguyễn Hồng Nhung (Giải Dịch thuật)
DIỄN TỪ NHẬN GIẢI GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2017 Nữ dịch giả Nguyễn Hồng Nhung (Giải Dịch thuật)

Dịch giả Nguyễn Hồng Nhung Kính thưa các Quý vị thành viên Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh cùng toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: DIỄN TỪ NHẬN GIẢI GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2017 Giáo sư Cao Huy Thuần (Giải Vì sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục)
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Kính thưa Bà Chủ Tịch và Hội Đồng Giải thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh, Kính thưa Quý Vị, Thưa bạn bè, anh chị thân mến, Ảnh: Phạm N...
DIỄN TỪ NHẬN GIẢI GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2017 Giáo sư Cao Huy Thuần (Giải Vì sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục)
DIỄN TỪ NHẬN GIẢI GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2017 Giáo sư Cao Huy Thuần (Giải Vì sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục)

Kính thưa Bà Chủ Tịch và Hội Đồng Giải thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh, Kính thưa Quý Vị, Thưa bạn bè, anh chị thân mến, Ảnh: Phạm N...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: TRUMP CHUẨN BỊ TRAO QUYỀN LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CHO TRUNG QUỐC
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Washington Post Tác giả: Fareed Zakaria Dịch giả: Lê Quốc Tuấn 16-3-2017 Lời người dịch: Fareed Zakaria, tác giả nhiều cuốn sách p...
TRUMP CHUẨN BỊ TRAO QUYỀN LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CHO TRUNG QUỐC
TRUMP CHUẨN BỊ TRAO QUYỀN LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CHO TRUNG QUỐC

Washington Post Tác giả: Fareed Zakaria Dịch giả: Lê Quốc Tuấn 16-3-2017 Lời người dịch: Fareed Zakaria, tác giả nhiều cuốn sách p...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Liên minh bền vững giữa Nga và Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Một “chiến lược Nixon” đảo ngược vai trò sẽ không mang lại kết quả cho Trump Jacob Stokes, Foreign Affairs, Snapshots, February 22, 2017...
Liên minh bền vững giữa Nga và Trung Quốc
Liên minh bền vững giữa Nga và Trung Quốc

Một “chiến lược Nixon” đảo ngược vai trò sẽ không mang lại kết quả cho Trump Jacob Stokes, Foreign Affairs, Snapshots, February 22, 2017...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Giai đoạn chuyển tiếp ở Cuba
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Pablo de Llano Phạm Nguyên Trường dịch Cách đây 5 năm, Chủ tịch Cuba, Raul Castro, tuyên bố rằng năm 2018 ông sẽ từ bỏ tất cả các vị tr...
Giai đoạn chuyển tiếp ở Cuba
Giai đoạn chuyển tiếp ở Cuba

Pablo de Llano Phạm Nguyên Trường dịch Cách đây 5 năm, Chủ tịch Cuba, Raul Castro, tuyên bố rằng năm 2018 ông sẽ từ bỏ tất cả các vị tr...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Giới thiệu “Tương Lai của Tự Do” của Fareed Zakaria
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Nguyễn Hữu Liêm Tương lai của tự do, do NXB Giấy vụn ấn hành năm 2017 Chúng TÔI XIN phép được giới thiệu Tương Lai của Tự Do (The F...
Giới thiệu “Tương Lai của Tự Do” của Fareed Zakaria
Giới thiệu “Tương Lai của Tự Do” của Fareed Zakaria

Nguyễn Hữu Liêm Tương lai của tự do, do NXB Giấy vụn ấn hành năm 2017 Chúng TÔI XIN phép được giới thiệu Tương Lai của Tự Do (The F...

Read more »
 
 
 
Top