Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Khi nhà nước cộng tác với doanh nghiệp
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Randal O'Toole Phạm Nguyên Trường dịch Đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu (demand risk partnerships) là tốt vì phí do n...
Khi nhà nước cộng tác với doanh nghiệp
Khi nhà nước cộng tác với doanh nghiệp

Randal O'Toole Phạm Nguyên Trường dịch Đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu (demand risk partnerships) là tốt vì phí do n...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Sự thật về đơn vị đặc nhiệm mới của quân đội Việt Nam
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Nguyễn Thế Phương Phạm Nguyên Trường dịch Cần phải hiểu Lực lượng 47 như là một phần của thách thức rộng lớn hơn đối với chế độ và nhữn...
Sự thật về đơn vị đặc nhiệm mới của quân đội Việt Nam
Sự thật về đơn vị đặc nhiệm mới của quân đội Việt Nam

Nguyễn Thế Phương Phạm Nguyên Trường dịch Cần phải hiểu Lực lượng 47 như là một phần của thách thức rộng lớn hơn đối với chế độ và nhữn...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Tập Cận Bình kêu gọi quân đội không sợ chết.
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Tom Phillips Phạm Nguyên Trường dịch Chủ tịch Tập Cận Bình nói quân đội phải có “khả năng đánh và chắc thắng” trong một động thái nhằm ...
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội không sợ chết.
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội không sợ chết.

Tom Phillips Phạm Nguyên Trường dịch Chủ tịch Tập Cận Bình nói quân đội phải có “khả năng đánh và chắc thắng” trong một động thái nhằm ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Làm cho Iran một lần nữa trở thành vĩ đại
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Daniel Henninger Phạm Nguyên Trường dịch Tương tự như Barak Obama, các nhà lãnh đạo Iran không biết nền kinh tế vận hành như thế nào ...
Làm cho Iran một lần nữa trở thành vĩ đại
Làm cho Iran một lần nữa trở thành vĩ đại

Daniel Henninger Phạm Nguyên Trường dịch Tương tự như Barak Obama, các nhà lãnh đạo Iran không biết nền kinh tế vận hành như thế nào ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Thời khắc quyết định của Venezuela
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Ricardo Hausmann Pham Nguyên Trường dịch Khi các điều kiện sống ở Venezuela ngày càng xấu đi, cần phải xét đến những giải pháp mà trước...
Thời khắc quyết định của Venezuela
Thời khắc quyết định của Venezuela

Ricardo Hausmann Pham Nguyên Trường dịch Khi các điều kiện sống ở Venezuela ngày càng xấu đi, cần phải xét đến những giải pháp mà trước...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Giấc mơ Trung cổ của Putin
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Dina Khapaeva Phạm Nguyên Trường dịch Trong khi nhiều nước trên thế giới tìm cách sửa chữa những bất công về xã hội và chính trị mà quá...
Giấc mơ Trung cổ của Putin
Giấc mơ Trung cổ của Putin

Dina Khapaeva Phạm Nguyên Trường dịch Trong khi nhiều nước trên thế giới tìm cách sửa chữa những bất công về xã hội và chính trị mà quá...

Read more »
 
 
 
Top