Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Shostakovich: Câu chuyện về sự hèn nhát
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Hinde Pomeraniec Phạm Nguyên trường dịch Lời người dịch: Xin coi bản dịch này như nén tâm nhang...
Shostakovich: Câu chuyện về sự hèn nhát
Shostakovich: Câu chuyện về sự hèn nhát

Hinde Pomeraniec Phạm Nguyên trường dịch Lời người dịch: Xin coi bản dịch này như nén tâm nhang...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Viết tâm thư nhờ vả chính quyền chỉ cổ vũ cho chế độ toàn trị?
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phạm Nguyên Trường, dịch từ Reviving a Civil Society; Free.org; Lawrence W. Reed; 01 tháng 9 năm 199...
Viết tâm thư nhờ vả chính quyền chỉ cổ vũ cho chế độ toàn trị?
Viết tâm thư nhờ vả chính quyền chỉ cổ vũ cho chế độ toàn trị?

Phạm Nguyên Trường, dịch từ Reviving a Civil Society; Free.org; Lawrence W. Reed; 01 tháng 9 năm 199...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Đội tuyển Hoa Kỳ cho ta biết: điều gì làm cho Mỹ trở thành đất nước vĩ đại
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Alyssa Rosenberg Phạm Nguyên Trường dịch Đội tuyển Mỹ đang mừng chiến thắng Suốt tuần đầu...
Đội tuyển Hoa Kỳ cho ta biết: điều gì làm cho Mỹ trở thành đất nước vĩ đại
Đội tuyển Hoa Kỳ cho ta biết: điều gì làm cho Mỹ trở thành đất nước vĩ đại

Alyssa Rosenberg Phạm Nguyên Trường dịch Đội tuyển Mỹ đang mừng chiến thắng Suốt tuần đầu...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Dân chủ trên toàn thế giới đang lâm vào giai đoạn thoái trào
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Gideon Rachaman Phạm Nguyên Trường dịch Lời người dịch: Dân chủ trên toàn cầu đang lâm vào giai...
Dân chủ trên toàn thế giới đang lâm vào giai đoạn thoái trào
Dân chủ trên toàn thế giới đang lâm vào giai đoạn thoái trào

Gideon Rachaman Phạm Nguyên Trường dịch Lời người dịch: Dân chủ trên toàn cầu đang lâm vào giai...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: LỜI GIỚI THIỆU: NHỮNG TIỂU LUẬN VỀ CHÍNH QUYỀN
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phùng Anh Kiệt . Dự định ban đầu của tôi là chỉ in nội bộ quyển sách, chừng vài chục bản, làm tặ...
LỜI GIỚI THIỆU: NHỮNG TIỂU LUẬN VỀ CHÍNH QUYỀN
LỜI GIỚI THIỆU: NHỮNG TIỂU LUẬN VỀ CHÍNH QUYỀN

Phùng Anh Kiệt . Dự định ban đầu của tôi là chỉ in nội bộ quyển sách, chừng vài chục bản, làm tặ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bất tuân dân sự (toàn bài)
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Henry David Thoreau (1817-1861) Phạm Nguyên Trường dịch - Phân đoạn và phụ đề là của Luật Khoa.org...
Bất tuân dân sự (toàn bài)
Bất tuân dân sự (toàn bài)

Henry David Thoreau (1817-1861) Phạm Nguyên Trường dịch - Phân đoạn và phụ đề là của Luật Khoa.org...

Read more »
 
 
 
Top